DOTACE Z EU


Realizovali jsme projekt s dotazí z EU

Naše firma Queen.cz požádala o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV), osy IV. Leader.

Projekt byl odevzdán u MAS Labské skály v 7. výzvě k předkládání projektových žádostí v rámci realizace Strategického plánu Leader "Labské skály hrají PRIM".

Projekt má název "Oplocení a zpevněné plochy pneuservisu Neštědice". Cílem projektu bylo vybudovat v části areálu servisu pro osobní, dodávková a nákladní auta komunikační a odstavnou plochu, která tvoří nezbytné zázemí provozovny. Součástí těchto zpevněných ploch je navazující oplocení, které tuto plochu ohraničuje. Plocha je oživena zelení. Realizací projektu došlo ke zlepšení podmínek provozování firmy a současně ke zlepšení vzhledu areálu.

Žádost byla schválena; realizace projektu byla hotová v listopadu 2012.